An Gabhar Ban lyrics

Lyrics
Lyrics New Lyrics Popular Lyrics Song Meanings Submit Contact Us Partners Logout MY ACCOUNT
     Lyrics | New Lyrics | Artists: C | Clannad lyrics | An Gabhar Ban lyrics

 

We have updated Clannad An Gabhar Ban lyrics on Saturday July 21, 2018. If you would like to submit any corrections to An Gabhar Ban song lyrics, please use our contact form.

Clannad An Gabhar Ban lyrics


phone left Send "An Gabhar Ban" Ringtone to your Cellphone right

Clannad An Gabhar Ban video

This content requires the Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Get Flash


phone left Send "An Gabhar Ban" Ringtone to your Cellphone right
Sa tsean ghleann thiar a bhi s raibh
Go dt gur fhs na hadharc' uirthi
Bliain is cad is corradh laethe
Go dtinig an aois go tran uirthi
Bhi s gcr bheag ins an cheo
Go dtinig feil'eoin is gur alaigh s
Thart an rd san bealach mr
Gur lean a tir go gear uirthi.

Ni raibh nduine ar a tir ach donnch g
Is d'ith s an ln san t-anlann air
Ni raibh aige ina dhorn ach ceap tine mr
Agus leag s anuas n arradh
Nuair a chuala an gabhar bn go raibh s ar lr
Thug s lim chun trrthla
Thug s rs 's ni raibh s ssta
Is leag s spon an tillira.

Chomh cruinn le rn gur thg s feoil
Gan pis gan mrn dibhirce
Ach d'ith s cib agus barr an fhraoich
Slnls min is craobhgai
Draoin is dreas is cuilcann glas
Gach n ar dhath na h-inleoga
Cutharn slibhe, duillir file
Caora srana agus blainsogai.

Chuaigh s dhol cios le caiftn spits
Is chraethnaigh a croi go dtrigf
Chaith s an oche ar bheagn bidh
Mar ndil is go geasfa far uirthi
D'fan s 'a iche i dtin ros coill
Is chaith s go plisra
Go dtinig an slua ar maidin go luath
Is thug siad amach as irinn .
phone left Send "An Gabhar Ban" Ringtone to your Cellphone right

  Other lyrics by Clannad
    An Tll lyrics
    Bacach Shile Andai lyrics
    Caislean Oir lyrics
    Mystery Game lyrics
    Now Is Here lyrics
    Siuil A Run lyrics
    The Other Side lyrics
    Let Me See lyrics
    Morning Dew lyrics
    Northern Skyline lyrics
    Turning Tide lyrics
    Irchill An Chreagin lyrics
    Na Buachailli Lainn lyrics
 

Copyright Burbler.com 2006-2012.
These Clannad An Gabhar Ban lyrics are provided by the Burbler Lyrics team. If you found this page, you found what we believe is the correct An Gabhar Ban lyrics. However, if you find any inacccuracies in An Gabhar Ban lyrics, please let us know! We do everything in our musical power to provide the most accurate Clannad An Gabhar Ban song lyrics.