Vredesbyrd lyrics

Lyrics
Lyrics New Lyrics Popular Lyrics Song Meanings Submit Contact Us Partners Logout MY ACCOUNT
     Lyrics | New Lyrics | Artists: D | Dimmu Borgir lyrics | Vredesbyrd lyrics

 

We have updated Dimmu Borgir Vredesbyrd lyrics on Sunday February 18, 2018. If you would like to submit any corrections to Vredesbyrd song lyrics, please use our contact form.

Dimmu Borgir Vredesbyrd lyrics


phone left Send "Vredesbyrd" Ringtone to your Cellphone right

Dimmu Borgir Vredesbyrd video

This content requires the Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Get Flash


phone left Send "Vredesbyrd" Ringtone to your Cellphone right
Reis deg opp
La oss bestride
Den tanke fra vår lend
Og dyrk
PÃ¥ en forbannet jord
En smertens ætt
For så og tynge
De barmhjertiges skjød
Som har tiltro til
Den sjelløses brød
For den tro du besitter
Er intet annet enn avsmak og hovmod
Og din nøden etter viten
Er en overflod av hån og skjend
Smerten i mitt hjerte er ikke tørste
Etter himmelsk legeme
Ei er det sviktende søken etter englemakt
Det er ilden og den brenner
Det er bare det at du
Skjemmer for den
Ta del i skyldens skygge
Behag din sjel med syndens under
For hvor er vel du
NÃ¥r lampen slukkes
Men døden kommer ei
Med vårt bud
Gjenklang fra den prektiges arv
Vil innfri det endelige forderv

[repeat 1st, 2nd and 3rd verse]

Bring dom over andre enn ditt eget hode
Der du gjemmer din skam i lovsang
Så skal du få smake frukten
Av din egen bortgang
Som en flokk av helveds opphav
Og forvaltere av foraktens sønn
Parerer vi deres list med avskyens prakt
Med beviset på vår tunge byrde
Ligger deres sinn i åndenød
Skamfert tilbake uten makt

[repeat 1st, 2nd and 3rd verse]
phone left Send "Vredesbyrd" Ringtone to your Cellphone right

  Other lyrics by Dimmu Borgir
    Antikrist lyrics
    Cataclysm Children lyrics
    Dreamside Dominions lyrics
    Grotesquery Conceiled lyrics
    Mourning Palace lyrics
    The Foreshadowing Furnace lyrics
    Allegience lyrics
    Arcane Life Force Mysteria lyrics
    Blessing Upon The Throne Of Tyranny lyrics
    Blood Hunger Doctrine lyrics
    Kings Of The Carnival Creation (live) lyrics
    Over Bieknede Blaner Till Dommedag lyrics
    Stormblst lyrics
    Endings And Continuations lyrics
 

Copyright Burbler.com 2006-2012.
These Dimmu Borgir Vredesbyrd lyrics are provided by the Burbler Lyrics team. If you found this page, you found what we believe is the correct Vredesbyrd lyrics. However, if you find any inacccuracies in Vredesbyrd lyrics, please let us know! We do everything in our musical power to provide the most accurate Dimmu Borgir Vredesbyrd song lyrics.