Gryningssang lyrics

Lyrics
Lyrics New Lyrics Popular Lyrics Song Meanings Submit Contact Us Partners Logout MY ACCOUNT
     Lyrics | New Lyrics | Artists: F | Folkearth lyrics | Gryningssang lyrics

 

We have updated Folkearth Gryningssang lyrics on Friday June 22, 2018. If you would like to submit any corrections to Gryningssang song lyrics, please use our contact form.

Folkearth Gryningssang lyrics


phone left Send "Gryningssang" Ringtone to your Cellphone right

Folkearth Gryningssang video

This content requires the Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Get Flash


phone left Send "Gryningssang" Ringtone to your Cellphone right
En sommarnatt
Varmen ligger tat
Sover och latt bedovar
Men Harald, han
Sover inte sott
Nagot hans somn berovar

Flickan brevid
Hon var natt och grann
Fager som manens strimma
Harald nervos
Vagar inte be
Om dansen i nattens timma
Dansen i nattens timma

Men nar solen tittar fram
Han langsamt stracker ut sin hand
Och tar henne itu sin famn
Att dansa i gryningens timma

Nar ljuset lyfter nattens fang
Och snarjer den med grybubssang
Han bju'r henne pa en svangom
Att dansa i gryningens timma
Att dansa i gryningens timma

Natten var mork
Men ar snart forbi
Gryningen ar pa ingang
Den lockar trollskt
Med farglekar i skyn
Att bjuda upp till solsang

Harald bestamt
Reser sig upp
Tar modet sitt till fanga
Tar ett andetag
Tanker tillbaks
Pa ensamma natter langa
Ensamma natter langa
phone left Send "Gryningssang" Ringtone to your Cellphone right

  Other lyrics by Folkearth
    Eldritch Sorcery And Faery Runes lyrics
    Horned Trolls And Mystical Folk lyrics
    Domain Of Darksome Ravens lyrics
    Invictus lyrics
    Sailing A' Viking lyrics
    Hugin & Munin lyrics
    Sworn To The Raven lyrics
    The Riding Of The Queen Boudiccea lyrics
    When Long Ships Arrive lyrics
    What Glory Remains lyrics
    Homus Paganus lyrics
    The Iron Wolf lyrics
 

Copyright Burbler.com 2006-2012.
These Folkearth Gryningssang lyrics are provided by the Burbler Lyrics team. If you found this page, you found what we believe is the correct Gryningssang lyrics. However, if you find any inacccuracies in Gryningssang lyrics, please let us know! We do everything in our musical power to provide the most accurate Folkearth Gryningssang song lyrics.