Ibig lyrics

Lyrics
Lyrics New Lyrics Popular Lyrics Song Meanings Submit Contact Us Partners Logout MY ACCOUNT
     Lyrics | New Lyrics | Artists: G | Gary Granada lyrics | Ibig lyrics

 

We have updated Gary Granada Ibig lyrics on Monday June 25, 2018. If you would like to submit any corrections to Ibig song lyrics, please use our contact form.

Gary Granada Ibig lyrics


phone left Send "Ibig" Ringtone to your Cellphone right

Gary Granada Ibig video

This content requires the Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Get Flash


phone left Send "Ibig" Ringtone to your Cellphone right
Tatlong magkakaibigan ang sa gubat napasyal
Magsasaka, mangangaral at mangangalakal
Doo'y may ermitanyong nasalubong nila
May tatlong kumikislap na butil na dala

Butil ng pag-ibig, wika ng matanda
Ay ipamahagi palagi sa kapwa
Ang mamamg negosyante, inuwi sa kanila
Ang butil ng pag-ibig binigyan ng halaga

Sa hapag ng mamahalin at babasaging kristal
Nilapag at itinuring na panauhing pandangal
Ngunit kahit na ang butil ay panatag sa silid
Ay nanatiling butil ang butil ng pag-ibig

Butil ng pag-ibig, wika ng matanda
Ay ipamahagi palagi sa kapwa
Ang magiting na guro, kanyang isinapuso
Ang butil ng pag-ibig itinuring na ginto

Nilukuban ng talino ng maingat na pantas
Sa sisidlang kumikinang ng pilak na kwintas
Ngunit kahit na ang butil ay panatag sa dibdib
Ay nanatiling butil ang butil ng pag-ibig

Butil ng pag-ibig, wika ng matanda
Ay ipamahagi palagi sa kapwa
Ang masinop na magbubukid, isinalin sa paso
Ang butil ng pag-ibig inalay sa mundo

At sa lupa na sa sipag at tiyaga ay binungkal
Sa bakuran ng katuwiran na hindi nabubuwal
Sa palibot na payapa hinasik at dinilig
Sumibol at namunga ang butil ng pag-ibig

At sa lupa na sa sipag at tiyaga ay binungkal
Sa bakuran ng katuwiran na hindi nabubuwal
Sa palibot na payapa hinasik at dinilig
Sumibol at namunga, namunga ng kalinga,
Tiwala at pag-asa ang butil ng pag-ibig
phone left Send "Ibig" Ringtone to your Cellphone right

  Other lyrics by Gary Granada
    Ang Aking Kubo lyrics
    Balitaan Mo Ako lyrics
    O Kaysarap Mabuhay lyrics
    Parang Kamukha lyrics
    Holdap lyrics
    Consuelo lyrics
    Kahit Konti lyrics
    Philippines 2000 lyrics
    Paano Mahalin Ang Katulad Mo lyrics
    Kung Ayaw Mo Na Sa Akin lyrics
    Made For Japan lyrics
    Saranggola Sa Ulan lyrics
 

Copyright Burbler.com 2006-2012.
These Gary Granada Ibig lyrics are provided by the Burbler Lyrics team. If you found this page, you found what we believe is the correct Ibig lyrics. However, if you find any inacccuracies in Ibig lyrics, please let us know! We do everything in our musical power to provide the most accurate Gary Granada Ibig song lyrics.