Ya Devi Sarvabhuteshu lyrics

Lyrics
Lyrics New Lyrics Popular Lyrics Song Meanings Submit Contact Us Partners Logout MY ACCOUNT
     Lyrics | New Lyrics | Artists: J | Joy lyrics | Ya Devi Sarvabhuteshu lyrics

 

We have updated Joy Ya Devi Sarvabhuteshu lyrics on Tuesday May 22, 2018. If you would like to submit any corrections to Ya Devi Sarvabhuteshu song lyrics, please use our contact form.

Joy Ya Devi Sarvabhuteshu lyrics


phone left Send "Ya Devi Sarvabhuteshu" Ringtone to your Cellphone right

Joy Ya Devi Sarvabhuteshu video

This content requires the Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Get Flash


phone left Send "Ya Devi Sarvabhuteshu" Ringtone to your Cellphone right
Yaa Devi sarva bhutheshu Vishnu maayethi shabdithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|1|

Yaa Devi sarva bhutheshu chethaneethyabhidhiyathee|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|2|

Yaa Devi sarva bhutheshu budhi rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|3|

Yaa Devi sarva bhutheshu nidhraa rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|4|

Yaa Devi sarva bhutheshu kshudhaa rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|5|

Yaa Devi sarva bhutheshu chaayaa rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|6|

Yaa Devi sarva bhutheshu shakti rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|7|

Yaa Devi sarva bhutheshu thushnaa rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|8|

Yaa Devi sarva bhutheshu kshanti rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|9|

Yaa Devi sarva bhutheshu jaati rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|10|

Yaa Devi sarva bhutheshu lajjaa rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|11|

Yaa Devi sarva bhutheshu shanti rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|12|

Yaa Devi sarva bhutheshu shraddhaa rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|13|

Yaa Devi sarva bhutheshu kanti rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|14|

Yaa Devi sarva bhutheshu Lakshmii rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|15|

Yaa Devi sarva bhutheshu vrutti rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|16|

Yaa Devi sarva bhutheshu smruti rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|17|

Yaa Devi sarva bhutheshu dayaa rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|18|

Yaa Devi sarva bhutheshu tushni rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|19|

Yaa Devi sarva bhutheshu maathru rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|20|

Yaa Devi sarva bhutheshu bhraanti rupena samsthithaa|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|21|

Indriyaanaamadhishtaatri bhutaanaam chaakhileeshu yaa|
Bhuteshu satatam tasyiee vyaapti devyie namoo namah|22|

Chiti rupena yaa krutasna meetadwapya sthitaa jagath|
Namastasyie namastasyie namastasyie namoo namah|23|

----------------------
Thanks to (Sandhya) for correcting these lyrics. May 28, 2008
phone left Send "Ya Devi Sarvabhuteshu" Ringtone to your Cellphone right

  Other lyrics by Joy
    All The World To Me lyrics
    Paradise Road lyrics
 

Copyright Burbler.com 2006-2012.
These Joy Ya Devi Sarvabhuteshu lyrics are provided by the Burbler Lyrics team. If you found this page, you found what we believe is the correct Ya Devi Sarvabhuteshu lyrics. However, if you find any inacccuracies in Ya Devi Sarvabhuteshu lyrics, please let us know! We do everything in our musical power to provide the most accurate Joy Ya Devi Sarvabhuteshu song lyrics.