Shanti/ashtangi lyrics

Lyrics
Lyrics New Lyrics Popular Lyrics Song Meanings Submit Contact Us Partners Logout MY ACCOUNT
     Lyrics | New Lyrics | Artists: P | Prima Dona lyrics | Shanti/ashtangi lyrics

 

We have updated Prima Dona Shanti/ashtangi lyrics on Tuesday April 24, 2018. If you would like to submit any corrections to Shanti/ashtangi song lyrics, please use our contact form.

Prima Dona Shanti/ashtangi lyrics


phone left Send "Shanti/ashtangi" Ringtone to your Cellphone right

Prima Dona Shanti/ashtangi video

This content requires the Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Get Flash


phone left Send "Shanti/ashtangi" Ringtone to your Cellphone right
Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala hala
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Vande

Om Shanti, Om Shanti
Shanti shanti
Shantay Om

Om Shanti, Om Shanti
Shanti shanti
Shantay Om

Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala hala
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Vande

Om Shanti, Om Shanti
Shanti shanti
Shantay Om

Om Shanti, Om Shanti
Shanti shanti
Shantay Om
phone left Send "Shanti/ashtangi" Ringtone to your Cellphone right

  Other lyrics by Prima Dona
    Music lyrics
    American Pie lyrics
    Secret lyrics
    Love Profusion lyrics
    Amazing lyrics
    American Life lyrics
    Borderline lyrics
    Has To Be lyrics
    I Deserve It lyrics
    Justify My Love lyrics
    To Have And Not To Hold lyrics
    You'll See lyrics
 

Copyright Burbler.com 2006-2012.
These Prima Dona Shanti/ashtangi lyrics are provided by the Burbler Lyrics team. If you found this page, you found what we believe is the correct Shanti/ashtangi lyrics. However, if you find any inacccuracies in Shanti/ashtangi lyrics, please let us know! We do everything in our musical power to provide the most accurate Prima Dona Shanti/ashtangi song lyrics.