Shanti/ashtangi lyrics

Lyrics
Lyrics New Lyrics Popular Lyrics Song Meanings Submit Contact Us Partners Logout MY ACCOUNT
     Lyrics | New Lyrics | Artists: P | Prima Dona lyrics | Shanti/ashtangi lyrics

 

We have updated Prima Dona Shanti/ashtangi lyrics on Sunday February 25, 2018. If you would like to submit any corrections to Shanti/ashtangi song lyrics, please use our contact form.

Prima Dona Shanti/ashtangi lyrics


phone left Send "Shanti/ashtangi" Ringtone to your Cellphone right

Prima Dona Shanti/ashtangi video

This content requires the Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Get Flash


phone left Send "Shanti/ashtangi" Ringtone to your Cellphone right
Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala hala
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Vande

Om Shanti, Om Shanti
Shanti shanti
Shantay Om

Om Shanti, Om Shanti
Shanti shanti
Shantay Om

Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala hala
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Vande

Om Shanti, Om Shanti
Shanti shanti
Shantay Om

Om Shanti, Om Shanti
Shanti shanti
Shantay Om
phone left Send "Shanti/ashtangi" Ringtone to your Cellphone right

  Other lyrics by Prima Dona
    Cherish lyrics
    Express Yourself lyrics
    La Isla Bonita lyrics
    Lucky Star lyrics
    Cyberraga lyrics
    American Life lyrics
    Bedtime Story lyrics
    Crazy For You lyrics
    Drowned World/ Substitute For Love lyrics
    Little Star lyrics
    Nothing Fails lyrics
    Runaway Lover lyrics
    What It Feels Like For A Girl (original) lyrics
    Soul Stripper lyrics
 

Copyright Burbler.com 2006-2012.
These Prima Dona Shanti/ashtangi lyrics are provided by the Burbler Lyrics team. If you found this page, you found what we believe is the correct Shanti/ashtangi lyrics. However, if you find any inacccuracies in Shanti/ashtangi lyrics, please let us know! We do everything in our musical power to provide the most accurate Prima Dona Shanti/ashtangi song lyrics.