Bakit Ang Babae lyrics

Lyrics
Lyrics New Lyrics Popular Lyrics Song Meanings Submit Contact Us Partners Logout MY ACCOUNT
     Lyrics | New Lyrics | Artists: S | Sandwich lyrics | Bakit Ang Babae lyrics

 

We have updated Sandwich Bakit Ang Babae lyrics on Tuesday June 19, 2018. If you would like to submit any corrections to Bakit Ang Babae song lyrics, please use our contact form.

Sandwich Bakit Ang Babae lyrics


phone left Send "Bakit Ang Babae" Ringtone to your Cellphone right

Sandwich Bakit Ang Babae video

This content requires the Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Get Flash


phone left Send "Bakit Ang Babae" Ringtone to your Cellphone right

Parang batang di mo mabitawan kahit na sandali
Kailangan may nag-aalalay sa kanya
Sa mga araw na ninanais lamang ay mag-isa
Nag-aalala siya kung nagsasawa ka na
Bakit ang babae sa tagal ng pagsasama
Tila mas mahirap maintindihan
Parang isang problema na
Sa una kayang-kaya ngunit
Humihirap na sa tagalan
Isang araw ikaw ang tinatanging ligaya sa buhay
Sandali lilipas Ă¢€˜di ka na kilala
Ă¢€˜Di raw namimilit na makita ka sa araw-araw
Nagtatampo naman kapag Ă¢€˜di ka dumating
Bakit ang babae sa tagal ng pagsasama
Tila mas mahirap maintindihan
Parang isang problema na
Sa una kayang-kaya ngunit
Humihirap na sa tagalan
Adlib
Bakit ang babae sa tagal ng pagsasama
Tila mas mahirap maintindihan
Parang isang problema na
Sa una kayang-kaya ngunit
Humihirap na sa tagalan
TurururutututuĂ¢€Â¦ TurururutututuĂ¢€Â¦
phone left Send "Bakit Ang Babae" Ringtone to your Cellphone right

  Other lyrics by Sandwich
    Betamax lyrics
    Sugod lyrics
    Butterfly Carnival lyrics
    Two Trick Pony lyrics
    Procrastinator lyrics
    Dvd X lyrics
    Dala lyrics
    Buhay Coke lyrics
 

Copyright Burbler.com 2006-2012.
These Sandwich Bakit Ang Babae lyrics are provided by the Burbler Lyrics team. If you found this page, you found what we believe is the correct Bakit Ang Babae lyrics. However, if you find any inacccuracies in Bakit Ang Babae lyrics, please let us know! We do everything in our musical power to provide the most accurate Sandwich Bakit Ang Babae song lyrics.