Humanda Ka lyrics

Lyrics
Lyrics New Lyrics Popular Lyrics Song Meanings Submit Contact Us Partners Logout MY ACCOUNT
     Lyrics | New Lyrics | Artists: S | Sandwich lyrics | Humanda Ka lyrics

 

We have updated Sandwich Humanda Ka lyrics on Saturday July 21, 2018. If you would like to submit any corrections to Humanda Ka song lyrics, please use our contact form.

Sandwich Humanda Ka lyrics


phone left Send "Humanda Ka" Ringtone to your Cellphone right

Sandwich Humanda Ka video

This content requires the Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Get Flash


phone left Send "Humanda Ka" Ringtone to your Cellphone right
Lahat ng babangga ay magigiba
Lahat ng babangga ay magigiba

Mahiwaga ang tadhana
At tayo'y muling magkaharap
Basura ng lipunan
Kailangan itapon at durugin sa isang iglap

Sa aking paglipad, ang buong mundo'y mananatiling ligtas
Kahit kanino, 'di aatras
Sa aking paglipad, ang buong mundo'y mananatiling ligtas
Kahit kanino, 'di aatras
Humanda ka
Humanda ka

Hindi tayo magkatulad
Hindi mo ko kayang pigilin
Wala nang dapat pag-usapan
Walang pakundangan kang tatapusin

Sa aking paglipad, ang buong mundo'y mananatiling ligtas
Kahit kanino, 'di aatras
Sa aking paglipad, ang buong mundo'y mananatiling ligtas
Kahit kanino, 'di aatras
Humanda ka
Humanda ka
Lahat ng babangga ay magigiba
Lahat ng babangga ay magigiba
Humanda ka
Lahat ng babangga ay magigiba
Lahat ng babangga ay magigiba
Humanda ka
phone left Send "Humanda Ka" Ringtone to your Cellphone right

  Other lyrics by Sandwich
    Betamax lyrics
    Sugod lyrics
    Butterfly Carnival lyrics
    Two Trick Pony lyrics
    Procrastinator lyrics
    Nahuhulog lyrics
    Zaido lyrics
    Return To Center lyrics
    Maybe lyrics
    Zaido Pulis Pangkalawakan lyrics
    Manila lyrics
 

Copyright Burbler.com 2006-2012.
These Sandwich Humanda Ka lyrics are provided by the Burbler Lyrics team. If you found this page, you found what we believe is the correct Humanda Ka lyrics. However, if you find any inacccuracies in Humanda Ka lyrics, please let us know! We do everything in our musical power to provide the most accurate Sandwich Humanda Ka song lyrics.