Zaido lyrics

Lyrics
Lyrics New Lyrics Popular Lyrics Song Meanings Submit Contact Us Partners Logout MY ACCOUNT
     Lyrics | New Lyrics | Artists: S | Sandwich lyrics | Zaido lyrics

 

We have updated Sandwich Zaido lyrics on Friday May 25, 2018. If you would like to submit any corrections to Zaido song lyrics, please use our contact form.

Sandwich Zaido lyrics


phone left Send "Zaido" Ringtone to your Cellphone right

Sandwich Zaido video

This content requires the Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Get Flash


phone left Send "Zaido" Ringtone to your Cellphone right
Mula sa tatlong sulok ng kalawakan
Mula kay shaider galing ang kanyang angkan
Mga alagad ng kapayapaan
Bantay ng kalayaan kami ang pulis pangkalawkan

(Refrain)
LULUSOB NA MAGHAHASIK ng lagim
Ang mga kampon ni kuuma lear
At sasakupen ang kalawakan
Sinong tatawagin natin?
(blue,red,green)

(Chorus)
Zaido parating na mga zaido
Sa kasamaan ililidtas ang mundo
Gogo zaido nandiyan ng mga zaido
Ang tagapagligtas sinong tatawagin mo
Zaido

Suntok na galing sa kalawakan
Pinalakas kanilang kapangyarihan
Upang alagaan ang sangkatauhan
Tawagin nyo sugo ng kabutihan

(Repeat Refrain)

(Repeat Chorus*2)
phone left Send "Zaido" Ringtone to your Cellphone right

  Other lyrics by Sandwich
    Betamax lyrics
    Sunburn lyrics
    Dvd X lyrics
    Dala lyrics
    Buhay Coke lyrics
    Nahuhulog lyrics
    Return To Center lyrics
    Humanda Ka lyrics
 

Copyright Burbler.com 2006-2012.
These Sandwich Zaido lyrics are provided by the Burbler Lyrics team. If you found this page, you found what we believe is the correct Zaido lyrics. However, if you find any inacccuracies in Zaido lyrics, please let us know! We do everything in our musical power to provide the most accurate Sandwich Zaido song lyrics.