Tahanan lyrics

Lyrics
Lyrics New Lyrics Popular Lyrics Song Meanings Submit Contact Us Partners Logout MY ACCOUNT
     Lyrics | New Lyrics | Artists: S | Sexbom Dancers lyrics | Tahanan lyrics

 

We have updated Sexbom Dancers Tahanan lyrics on Monday April 23, 2018. If you would like to submit any corrections to Tahanan song lyrics, please use our contact form.

Sexbom Dancers Tahanan lyrics


phone left Send "Tahanan" Ringtone to your Cellphone right

Sexbom Dancers Tahanan video

This content requires the Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Get Flash


phone left Send "Tahanan" Ringtone to your Cellphone right
Ang tibok ng puso ko
Ang tanging gabay sa
Buhay kong ito
Kahit na kay layo mo
Ang pagibig koy
Laging nasa iyo
Ala-ala ay iipunin
Bawat pangarap natin
Ihahatid ako ng puso mo
Sa tahanang hinahanap ko

Dito sa tahanang
May pag-ibig na
Nag umpisa
At bawat tibok
Ng puso ay
Kapiling ka
Di ko man maaring
Ulitin tayo'y
Babalik parin
Dito sa tahanang ating
Binuo'y ilalapit ka
Ng iyong puso...
phone left Send "Tahanan" Ringtone to your Cellphone right

  Other lyrics by Sexbom Dancers
 

Copyright Burbler.com 2006-2012.
These Sexbom Dancers Tahanan lyrics are provided by the Burbler Lyrics team. If you found this page, you found what we believe is the correct Tahanan lyrics. However, if you find any inacccuracies in Tahanan lyrics, please let us know! We do everything in our musical power to provide the most accurate Sexbom Dancers Tahanan song lyrics.